Newcastle United put non-playing staff on leave -BBC

Newcastle ได้วางทีมที่ไม่ได้เล่นเป็นส่วนใหญ่ในการลาพักร้อน

โครงการของรัฐบาลอนุญาตให้พนักงานเรียกร้องค่าแรง 80% ของค่าจ้างสูงสุด 2,500 ปอนด์ต่อเดือน

อ่านต่อได้ที่ >>>https://www.brasellojala.com

เครดิตโดย >>> https://www.ufabet168.com/