ความรู้พื้นฐาน Computer Network คืออะไร

คงได้ยินกันบ่อย ๆ วันนี้เรามาดูกันว่า Computer Network คืออะไร ซึ่งก็คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นั้นหมายถึงการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป และเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิลหรือสายแลนโดยการเดินสายแลนไว้หรือจ้างคนที่เขารับเดินสายแลน หรือจะเชื่อมต่อผ่านระบบ WiFi และสื่ออื่น ๆ ที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถรับส่งข้อมูลไปมาหากันได้ และกรณีที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเป็นขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลาง เราเรียกคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางนี้ว่า โฮสต์ (Host) หรือ Server และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เราๆใช้งานกันมาเชื่อมต่อก็จะเรียกว่าเครื่อง ไคลเอนต์ (Client/Terminal)

รับเดินสายแลน

ระบบเครือข่าย (Network) นั้นจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อทำการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเครื่องคอมฯ โดยเราสามารถรับส่งข้อมูลภายในสำนักงานอาคาร หรือข้ามระหว่างเมืองไปจนถึงอีกซีกหนึ่งของโลก โดยเจ้าข้อมูลต่าง ๆ นั้นก็อาจจะอยู่ในรูปแบบข้อความ หรือรูปภาพ และรูปแบบเสียง ช่วยให้เกิดความสะดวก มีความรวดเร็วแก่ผู้ใช้ ซึ่งความสามารถเหล่านี้ทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการใช้งานในแวดวงต่าง ๆ

โดยรูปแบบของ Network แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ดังนี้

1. LAN (Local Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่จำกัด เช่นภายในตึกสำนักงานหรือภายในโรงงาน ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ลในการติดต่อสื่อสารกัน

2. MAN (Metropolitan Area Network) เป็นการนำระบบ LAN หลายๆ LAN ที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกันมาเชื่อมต่อกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่นเชื่อมต่อกันในเมือง หรือในจังหวัด เป็นต้น

3.WAN (Wide Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันแบบกว้างขวาง อาจจะเป็นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเป็นการใช้ หลายๆ LAN หรือหลายๆ MAN ซึ่งอยู่คนละพื้นที่ เชื่อมต่อเข้าหากัน เช่น สำนักงานที่ New York เชื่อมต่อกับที่ London การติดต่อสื่อสารกัน อาจจะใช้ตั้งแต่สายโทรศัพท์จนกระทั่งถึงดาวเทียมTagged with